Стрічка новин
Життя, довжиною в століття: Шкільні роки не повертаються, але вони в нашій пам’яті. Перша вчителька, перший і останній дзвоник, перша прочитана книга, перша закоханість... Одкровення українського далекобійника: Ми неодноразово друкували розповіді наших земляків про життя в різних країнах Європи. З введенням безвізового режиму та спрощення 21 листопада – день працівників сільського господарства: Працюємо з людьми і для людей. ТОВ «Ворожбалатінвест», що входить до групи компаній «Агропросперіс», досить відоме сільськогосподарське підприємство, яке протягом усього Дякують за турботу: Загрозливий вірус, з яким нині борються в усіх країнах світу, як зазначають лікарі, найбільш небезпечний для людей похилого віку. Ними 102: що трапилось? з 22 по 28 червня 2020 року: Протягом звітного періоду до Лебединського відділення поліції надійшло 132 заяви та повідомлень громадян, з них 16 на момент реєстрації Операція пройшла успішно: Як ми повідомляли раніше, наш земляк, родом із Пристайлового, колишній позаштатний автор районної газети «Будівник комунізму» (зараз «Життя Лебединщини»), Сумщина з 23 жовтня переходить у червону зону карантину: Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні в середу ухвалила рішення віднести Сумську область до Траєкторія життя подружжя Пилипенків: Багато хто з нас народився в раю і цього не відає. Окремі перекладачі з перської мови  слово «рай» пояснюють, як Вишиванка моя, вишиванка...: Заходячи до оселі Ганни Іванівни та Миколи Костянтиновича Лапоногових, які проживають у Кам’яному, мимоволі затамовуєш подих. До уваги громадських об’єднань осіб з інвалідністю: Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. № 166 «Деякі питання надання фінансової

Період вимушеного карантину, протягом якого працюють пе­дагоги та навчаються діти України та світу, – період змін, но­вов­ведень, перезавантаження поглядів, ідей, теорій. Зокрема, під час дистанційного навчання.

На дистанційну форму навчання перейшли не лише школи, а й установи позашкільної освіти. Лебединський центр позашкільної освіти не став виключенням і теж прийняв виклик сучасності. Використовуючи інтернет-ресурси, педагогічний колектив про­водив дис­танційне навчання, зай­мався інформаційно-методичною роботою та самоосвітою.

Кожен керівник гурт­ка протягом ка­ран­тину працював за індиві­дуаль­ним планом – гра­фіком роботи. Дис­­танційні фор­ми вия­вилися цікавими не лише для наших ви­хованців, а й для самих педагогів. Адже, на що не вистачало часу, тепер можна  знайти в інтернет-ресурсах, адаптувати від­повідно до специфіки кожного творчого колек­тиву і в цікавій формі донести до вихованців.

Виконання завдань, які над­ходили в он­лайн-ре­­жимі вихо­ван­цям, вима­га­ли са­­мостійності, по­си­дю­чості та відпові­дальності. Тому педагоги ЦПО мали за мету розвантажити дітей, зацікавити нав­чанням у новому фор­маті, дати мож­ливість пофан­тазувати і по­п­ра­цю­вати творчо. Педагоги прояв­ляли свою медіаграмотність, творчий підхід, креативність в організації дис­танційного навчання. Саме від того, як вони ви­будовували взаємодію з вихованцями, і залежала їх продуктивна робота.

Керівники гуртків художньо-естетич­ного напряму, підтримуючи тісні кон­такти із своїми вихованцями через соцмережі, створили заочні майстерні, у яких продовжували навчати дітей прикладному мистецтву відповідно до освітньої програми.

Так, у гуртку «М’яка іграшка» (керів­ник Анна Корчменко) були проведені май­стер-класи «Виготовлення об’ємної композиції до свята Великодня» та «Виготовлення святкової листівки у техніці квілінгу до Дня матері». Цікаві роботи та відео-заняття з виготовлення іграшок з фетру дали можливість вихованцям спробувати свої сили з даної техніки.

Вихованці гуртка «Бісероплетіння» (керівник Марина Поліщук) отримували завдання онлайн і створювали ком­по­зиції з бісеру, застосовуючи вміння і навички, отримані на гурткових за­няттях.

Керівник гуртка «Виготовлення су­­венірів» Леся Іщенко розробила  май­­стер-класи з тем «Квіти з фоа­мі­­ріану», «Весняна композиція «Нар­циси», «Лис­­тівка до Дня матері» і розмістила  в соцмережі Facebook. Діти та їхні батьки мали змогу ознайомитися із презентаціями з виготовлення прикрас.

Карантин танцюристу – не відпустка й не перешкода: над тілом продовжуємо працювати. Покращуємо гнучкість, силу і витривалість, зас­то­совуючи статичні і динамічні вправи. А також не забуваємо і про теоретичну частину.

Вихованка старшої групи колективу «Соняшник» Анастасія Єфтілій (керів­ник Ірина Усенко) підготувала відео-розминку з ком­плексом вправ загальної фізичної під­готовки для покращення гнучкості та розтяжки, за якою й пра­цюють юні танцюристи під час каран­тину https://youtu.be/tsYs0rXunrw. За допомогою груп колективу у соцмережах діти звітують про виконання завдань, надсилають фото, відео своїх успіхів та отримують консультації.

Домашні завдання, зокрема з хо­реографії та сценічного руху, викладали на сто­рінці у фейсбуці й педагоги Тетяна Ли­товченко та Ва­лентин Литовченко. Керівники писали фонограми, ство­рювали власні  композиції. Діти од­ра­зу ж відправляли відеозвіти про виконану роботу. Вихованці старшої групи хореографічного колективу «Веселка» приєдналися до обласного танцювального челенд­жу, який ініцію­вали коор­динатори обласної школи «Лідер».

У гуртках соціо­гу­манітар­ного нап­ряму також про­водилась зміс­товна і цікава ро­бота. Так, керівник гуртка «Формування навичок здо­рового спо­­собу життя» Надія Сіренко провела заходи, направлені на поповнення та систематизацію знань ви­хованців про способи збе­реження та зміцнення здоров’я. Це години  спіл­кування «Хо­чеш бути здо­­ровим? Будь ним!», «Зна­­ти, щоб жити»; ігри-манд­рівки «Діз­найся про свою суперсилу», «По­дорож Здоров’градом»; тестування «Ризикована пове­дінка», «Нар­­котичні речовини – фак­тор загрози для здоров’я»; виставка художніх робіт «Мит­тєвості сімейного щастя», фото­марафон «Я і моя мама».

Вихованці гуртка «Юні жур­налісти» (керівник Анас­та­сія Федірко) випустили дві сторінки «Паростку» у газеті «Життя Лебединщини», на даний час працюють над аудіо-проектом «Казочка на ніч для найменших».

Голова Лебединської міської ра­ди старшокласників «Лідер+» (коорди­натор Олена Маль­цева) взяв онлайн-участь у роботі обласної школи «Лідер» щодо нефор­мального спілкування у молодіжному колі.

Керівники гуртків науково-технічного напряму активно працювали з вихо­ванцями у групі Viber, надсилали дітям схеми, зразки робіт, практичні завдання для якісного та безперервного освіт­нього процесу.

Вихованці гуртка «Початкове технічне моделювання» (керівник Наталія Ко­ростіль) здійснювали віртуальні екскур­­сії до авіаційно-космічного цент­ру, до музею «Писанки», 3D-екскурсії до ху­дожнього музею рідного міста, вір­туальні подорожі «Дивовижні біб­ліотеки світу».

З метою підведення підсумків роботи з різних розділів програми вихованці гуртків «Паперопластика» та «Оригамі» (керівник Мирослава Губенко) органі­зу­вали онлайн-виставку творчих робіт.  

Для вихованців гуртка «Квілінг» (ке­рівник Ольга Пронікова) карантин – це,  перш за все можливість зайнятися улюбленим хобі, це пошук цікавих ідей, реалізація своїх задумів.  Діти активно долучалися до занять гуртка в режимі онлайн.

З метою залучення учнів до науково-технічної творчості та їх професійної орієн­тації на базі Сумського державного уні­верситету в режимі онлайн відбулася кон­ференція Центру науково-тех­ніч­­ної творчості учнівської молоді Де­пар­таменту доуніверситетської освіти СумДУ. У конференції взяли участь вихованці секції технічної механіки НТУ Лебединського центру позашкільної освіти під керівництвом професора В.О. Смірнова. Вихованці секції презентували результати своїх наукових досліджень.

Керівники гуртків туристсько-краєз­навчого напряму (керівники Інна Безугла та Ірина Зелінська) поводили онлайн-заняття, бесіди, години спіл­кування, віртуальні подорожі, знімали екскурсійні відеоролики. Гуртківці  здійснили  веб-екскурсії та відвідали найкращі музеї не лише України, а й світу.

Вихованці гуртків еколого-натураліс­тичного напряму (керівники Юлія Сосєдка, Людмила Зубко, Наталія Омельченко) за допомогою групи Viber та соцмережі FB брали участь у май­­стер-класах з виготовлення аплі­кацій, композицій з природного матеріалу, розгадували кросворди, вікторини, загадки, завдання на логіку. Керівник гуртка «Природа і творчість» Юлія Сосєдка на сайті ЦПО та у мережі FB про­вела конкурс «Наші домашні улюбленці».

Також цікавим та змістовним було онлайн-спілкування керівника гуртків «Шахи» Володимира Лисянського з юними шахістами.

Приємно, що вихованці гуртків ак­тивно працюють, надають відео-звіти з виконаними завданнями та розміщують їх на сторінках соціальних мереж, у групі Viber та сайтах закладу, відділу освіти. Діти, незважаючи на ка­рантинні заходи, за­лишаються ак­тивними. Спілкуються в соціальних мережах, навчаються, від­по­чивають, ста­ра­ють­ся бути на позитиві.

У педагогів центру по­зашкільної освіти  на­лагоджений тісний зв’я­зок з батьками ви­хо­ванців. І така за­хоп­­лююча, творча взає­­модія дітей і ке­рівників гуртків радує батьківську спільноту і отримує схва­лення від неї.

Важливим аспектом  роботи закладу під час карантину є виховна діяльність. До свята Великодня вихованці гуртків разом зі своїми керівниками виготовили пасхальні яйця в різних техніках  для Великоднього дерева. Напередодні святкування Дня матері були проведені різноманітні заходи: години спілкування, фотомарафони, майстер-класи, інди­ві­дуальні вис­тавки творчих робіт. Вихованці зак­ладу разом з керівниками гурт­ків записали відеоролики «Ма­мо, я люблю тебе» https://www.facebook.­com/100015461640880/videos/808055033053211/ (керівник Ірина Усенко), «Ви у нас найкращі», відеоролик до Дня сім’ї (педагогічний колектив ЦПО), фотомарафон «Моя сім’я в п’яти речах» (керівник Анастасія Федірко), який присвятили своїм мамам та розмістили його в мережі Facebook. Сувенірами та листівками, виготовленими в техніках модульного оригамі, квілінгу, бісеру та декупажу, при­вітали найрідніших та найдорожчих мам.

Керівники гуртків надають онлайн-консультації з підготовки до виставок, фестивалів та конкурсів.

Так, вихованки  гуртків «Бісеро­плетіння», «Народні умільці» (керівники Марина Поліщук, Олена Верхова) взяли участь у Всеукраїнському проєкті серед учнівської молоді «Мішечок».  До участі в  обласній виставці-конкурсі «Знай і люби свій рідний край» долучились вихованці гуртків «Образотворче мистецтво та ДПМ», «Паперопластика», «Квілінг», «Природа і творчість» (керівники Олена Верхова, Мирослава Губенко, Ольга Пронікова, Юлія Сосєдка). Ви­хованці гуртків «Юні журналісти» (ке­рівник Анастасія Федірко), «Об­разотворче мистецтво та ДПМ» (ке­рівник Олена Верхова) та «Юні ту­рис­ти» (керівник Ірина Зелінська) підготували матеріали для конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу». Вихованки гуртка «Паперопластика» (керівник Мирослава Губенко) взяли участь в обласному конкурсі з початкового технічного моделювання.  А ще вихованці Олени Верхової взяли участь у Всеукраїнських конкурсах дитячих малюнків «Політ до Місяця і далі» та «Країна моїх прав».

Активно долучилися до обласного конкурсу технічної творчості «Наш пошук і творчість тобі – Україно!» і вихованці гуртка судномодельного спорту (керівник Сергій Бухтіаров).

Заклади загальної середньої освіти та центр позашкільної освіти – активні учасники обласної акції «Патріотична хвиля», яка проходить в рамках обласного соціально-освітнього національно-патріотичного проєкту «Голос крові: ми – Українці». Лідери учнівського самоврядування, юні волонтери міста заочно гідно презентували свою роботу (координатор Олена  Мальцева).

 Хореографічний колектив «Веселка» (керівник Тетяна  Литовченко) став онлайн-учасником Міжнародного інтернаціонального фестивалю-конкурсу (Marine Fantasy), де отримав Гран-Прі. Хореографічний колектив «Соняшник» (керівник Ірина Усенко) став учасником Всеукраїнського марафону творчості в умовах карантину online «STOP  PANIC with ART».  Вихованці старшої групи цього ж колективу стали лауреатами І премії дистанційного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв «UNIVERSE OF ARTS» (м.Одеса) та посіли ІІІ місце у відкритому дистанційному форумі-фестивалі хореографічного мистецтва імені А.К.Саркісянца «BERDANCE-2020» (м.Бердянськ). 

Не забувають педагоги і про методичну роботу, самоосвіту, опрацьовують новинки методичної літератури, вивчають нові техніки та технології, беруть участь у вебінарах, тренінгах, заочних школах, проходять онлайн-курси на платформах «Всеосвіта» та «Едера». Це допомагає кожному  бути у центрі подій, підвищує фаховий рівень. 

Сподіваємось, що дистанційна освіта, яка  об’єднала спільноту вихованців, батьків та  педагогів центру позашкільної освіти, стане платформою для їх подальших творчих результатів.

Людмила МЕЛЬНИК, гурток оригамі.

Денис ШУЛЬГА, початкове технічне моделювання

Віка МІШУРА, гурток квілінг.

Поліна ХОРУЖЕНКО, гурток образотворче мистецтво та ДПМ.

Анастасія НОВІКОВА, гурток образотворче мистецтво та ДПМ.

Оксана Гриценко,

методист ЦПО.

Додати коментар