Стрічка новин
Леонід Решетнік: «Ось так і пишу… Про життя»: Наші читачі, певно ж, насолоджуються, тішаться, веселяться від надрукованих у кожному із куточків гумору «У реп’яХАХ» гумористичних ряд­ків, автором яких З 22 травня - другий етап пом’якшення карантину: Про це міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу. «Серед пом’якшень, які ми пропонуємо з 22 травня, ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ МОЄЇ РІДНОЇ СУМЩИНИ!: Ідуть роки, але  час непідвладний над пам’яттю народу – пам’яттю про пережите і вистраждане в роки  Другої світової війни! У «Укрпошта» продовжить доставляти пенсії додому: Кабінет Міністрів України скасував обов’язкове переведення виплати пенсій та соціальної допомоги на карткові рахунки з вересня, як це раніше було Мала батьківщина, де річка Грунь: Катеринівка. Нема нічого дивного в тому, що села, розкидані по периметру колишнього Штепівського району та примежованих територій, У полі на Лебединщині знайшли авіаційну бомбу: 31 травня о 15:00 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про знайдення предмету, схожого на боєприпас, у селі Червлене, що Шановні жителі лебединської ОТГ!: Вітаю вас із святом Великодня! Бажаю на щодень Божої допомоги, міцності духу, сердечного тепла, пасхальної радості, посмішок, добрих облич, близьким Є перший кандидат на посаду голови Лебединської ОТГ: Учора, 16 вересня, Лебединська міська територіальна виборча комісія зареєструвала першого кандидата на посаду голови Лебединської міської ОТГ. Лебединський район: вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку: 21 вересня о 02:48, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку по вул. Мира в с. У команді Сумщини «Дні Європи – 2021»: Активісти шкільного євро­­­­­клубу “Mayflower” Лебе­­дин­­ського закладу зага­льної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 (координатор – вчитель  англійської мови Логвиненко Н.М.)

Останнім часом значно знизилася престижність здобуття робітничої професії. Не оцінивши потреб ринку праці, молодь обирає вищі навчальні заклади та спеціальності, які є надлишковими на ринку праці.

Як результат, безробіття, тривалі пошуки роботи, переоцінка попиту та пропозицій, здобуття іншої професії. Саме тим, хто не може знайти роботу за фахом, але мріє стати перукарем, бджолярем чи продавцем та тим людям, які бажають працювати, але не мають освіти, допоможе служба зайнятості. Однією з найбільш дієвих форм допомоги тим, хто втратив роботу, або вперше її шукає, є організація службою зайнятості професійного навчання – первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Адже для більшості людей, які звертаються до служби зайнятості за допомогою у працевлаштуванні, саме професійна підготовка є шляхом набуття необхідних знань та вмінь, підвищення власної компетенції на ринку праці.

Державна служба зайнятості України пропонує послуги:

  • інформаційні щодо потреб ринку праці;
  • допомога у професійній орієнтації;
  • професійне навчання для безробітних громадян, які не мають професії або бажають її змінити за різних обставин.

Послуги з підбору кадрів та професійного навчання пропонуються і роботодавцям з метою комплектації їх актуальних та перспективних вакансій.

Пройшли курс навчання і отримали посвідчення оператори котельні.

 

Професійне навчання безробітних

Організовується на замовлення роботодав­ця або для самозайнятості, провадження під­­­­­при­єм­ницької діяльності з урахуванням по­­­ба­жань безробітних і здійснюється у про­фе­сій­­но-тех­нічних та вищих навчальних закла­дах, у то­­му числі в навчальних закладах Державної служ­­би зайнятості України, на підприємствах, в ус­тановах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, або безпосередньо у роботодавців - замовників кадрів за рахунок коштів Фонду за­гальнообов’язкового державного со­ціаль­­ного страхування України на випадок без­ро­біт­тя.

На сьогодні створено гнучку систему про­фесійного навчання безробітних, яка доз­во­ляє оперативно реагувати на потребу ро­бо­тодавців у кадрах. Це і стажування на робо­чому місці, і навчання за індивідуальними програмами, і з використанням модульних технологій, і дистанційне навчання. За направленням служби зайнятості та з урахуванням побажань безробітних і здійснюється навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах служби зайнятості  в одинадця­ти містах України:  Одесі, Херсоні, Рівному, Дніп­ро­пет­ровську, Полтаві, Івано-Франківську, Харкові, Сєвєродонецьку (Луганське ЦПТО), Сумах, Львові, Красноармійську (Донецьке ЦПТО). Це навчальні заклади сучасного європейського рівня та з величезною новітньою матеріально-технічною базою.

Виробниче навчання здійснюється у зручних майстернях з обладнанням вітчизняних і зарубіжних виробників.Всі лабораторії та нав­чальні кабінети оснащені інтерактивною електронною технікою.

У центрах працюють високопрофесійні вик­ладачі та майстри, які використовують сучасні методики викладання і готові віддати свої знання та вміння слухачам.

У центрах професійно-технічної освіти дер­жавної служби зайнятості можна освоїти спе­ціаль­ності деревообробної, метало­об­роб­ної та будівельної галузей, сфери побутового обслуговування населення і торгівлі, сільського господарства, автомобільного транспорту та інших робітничих професій, які є затребуваними на ринку праці. На сайті державної служби зайнятості ви можете детально ознайо­митися з паспортами ЦПТО ДСЗ та відеопре­зентаціями самих закладів та професій, за якими навчають.

Професійне навчання безробітних проводиться службою зайнятості з урахуванням вимог ринку праці, перспектив розвитку регіону, в тому числі для зайняття підприємницькою діяльністю, що обумовлюється відповідним дого­вором між особою та регіональним цент­ром зайнятості. Професійне навчання зареєст­ро­ваних безробітних визначено ст. 35 Закону України «Про зайнятість населення».

Види професійного навчання:

  • підготовка – надається безробітним громадянам, котрі не мають професії, і спрямовується на оволодіння ними спеціальних знань, умінь та навичок за професіями, що користуються попитом на ринку праці;
  • перепідготовка – здійснюється з метою ово­лодіння спеціальними знаннями, уміннями та навичками за новою професією безробітними громадянами, котрим не може бути запропонована прийнятна робота;
  • підвищення кваліфікації – спрямовується на розширення та поглиблення раніше набу­тих знань, умінь та навичок робітників та спе­ціа­лістів з числа безробітних громадян до рів­ня, що відповідає сучасним вимогам науки і техніки;
  • курси цільового призначення – підвищення кваліфікації безробітних з метою вивчення нового обладнання, виробів, товарів, матеріалів, послуг, сучасних технологічних процесів, засобів механізації й автоматизації, що використовуються на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних методів організації праці, питань економіки та фінансів, законодавчих та інших нормативно-правових актів тощо;
  • стажування – підвищення кваліфікації без­ро­бітного з метою набуття практичних умінь і нави­чок для виконання професійних обов’язків на посаді, на яку претендує безробітний у роботодавця.

У разі направлення безробітного на про­фесійне навчання державна служба зайнятості надає матеріальну допомогу та забезпечує про­живання у гуртожитку на час навчання у ви­падку, коли навчання організоване не за міс­цем постійного проживання відповідно до чинного законодавства України та йому компенсуються витрати на проїзд до місця навчання та у зворотному напрямку за добу до початку навчання та за добу, що настає після закінчення навчання.

Професійне навчання безробітних здій­сню­ється за денною формою. Строк про­фесійного навчання безробітних виз­на­ча­ється робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами та не може перевищувати 12 місяців.

Після успішного завершення повного курсу навчання за відповідними робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами безробітні отримують документи дер­жавного зразка. Слухачам, які навчалися за професіями, пов’язаними із роботами на об’єк­тах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально упов­­­новажених державних органів, разом із сві­доц­твом про присвоєння (підвищення) ро­біт­ничої ква­ліфікації видається посвідчення встановленого зразка про допуск до роботи на зазначених об’єктах (електромонтер, оператор котельні тощо).

Ми Вам пропонуємо

Обрати для себе найближчий  до Лебедина навчальний заклад – Сумський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Професії, за якими можуть  навчатися  безробітні у даному навчальному закладі:

- «Продавець продовольчих товарів»;

- «Продавець непродовольчих товарів»;

- «Манікюрник»;

- «Педикюрник»;

- «Перукар (перукар-модельєр)»;

- «Оператор котельні»;

- «Машиніст (кочегар)котельні»;

- «Зварник пластмас»;

- «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»;

- «Електрогазозварник»;

- «Бджоляр»;

- «Кухар».         

При Сумському  ЦПТО відкрито  навчальне відділення в Хоружівці Недригайлівського району. На його базі здійснюється професійне навчання за професією «Бджоляр» та навчання на курсах цільового призначення за сіль­ськогосподарськими напрямами. Працівники навчального закладу постійно працюють над тим, щоб зробити навчання та перебування у закладі комфортним для кожного слухача.

Дізнатися більше про Сумський ЦПТО ви зможете за посиланням: http://scptu.sumy.ua

За 2021 рік  послугами Сумського  ЦПТО скористалося 139 безробітних, що перебувають на обліку в Лебединській міськрайонній філії Сумського обласного центру зайнятості, з них отримали професію «перукар (модельєр)»   –  3 особи, «манікюрник» – 1 особа, «електрогазо­зварник» – 1 особа, «електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» – 1 особа, «машиніст (кочегар) котельні» –15 осіб, «продавець продовольчих товарів» – 1 особа, підвищили свою кваліфікацію на курсах цільового призначення – 118 осіб. Лебединська міськрайонна філія тісно співпрацює і з навчальними закладами. Так, на базі Сумського ЦПТО ДСЗ безробітні щорічно проходять курси цільового призначення за навчальною програмою «Дотримання правил безпечного ведення робіт під час експлуатації обладнання, що працює під тиском на твердому  паливі». Щорічно перед початком опалювального сезону філія сприяє проходженню навчання особам, які мають перспективу працевлаштування за професіями: оператор котельні, машиніст (кочегар) котельні, опалювач. Так, уже під­вищили свою кваліфікацію машиністи (кочегари) котельні КНП «Лебединська лікарня ім.К.О. Зільберника», управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської мі­ської ради, підвищують свою кваліфікацію майбутні працівники Лебединської міської ради, в перспективі підвищать свою квалі­фі­кацію оператори котельні КП «Лебединтеплоенерго» та ДПТНЗ «Лебединське ВПУ лісового господарства».

У службі зайнятості створена уніфікована оперативна база вакансій, шукачів роботи та можливостей проходження професійного навчання по всій країні. Це дозволяє розширити зону пошуку роботи для безробітних не тільки в межах району чи області, а й держави в цілому.

Отже, завдяки професійному навчанню як активній формі сприяння зайнятості, безро­біт­ні громадяни мають змогу під­ви­щити свою кон­курентоспроможність на рин­ку праці, а служба зайнятості – оперативно реагувати на потреби роботодавців у кваліфікованих кадрах.

За матеріалами Лебединської міськ­ра­йон­ної філії Сумського обласного центру зайнятості.

Додати коментар